Our CentersDelhi NCR

Delhi-I (Karol Bagh)
Shri Rohit Vedi
(Chapter Chairman)


Phone- 011–25743527, 9871146361
Email- chanda15kapoor@gmail.com
Delhi-I (Roop Nagar)
Shri S.S. Rustgi
(Centre Coordinator)


Phone- 9818616435
Email- chanda15kapoor@gmail.com
East Delhi/I.P.Extension
Shri R.L. Dwivedi
(Chapter Chairman)


Phone- 9818033139
Email- astrodwivedi429@gmail.com
Delhi-II (Tilak Nagar)
Shri Surinder Kumar Sharma
(Chapter Chairman)


Phone- 9818162058
Email- asksksastro@gmail.com
Delhi-IV (Kamakshi Temple)
Shri S. Tyagarajan
(Center Co-ordinator)


Phone- 9810757374
Email- st_rajan51@yahoo.co.in
Delhi (Rohini)
Manvi Public School, Sec-7
Shri Parminder Singh
(Chapter Chairman)


Phone- 9810061776
Email- parmindar10@gmail.com
Noida
Shri.Harbhajan Wadhwa
(Chapter Coordinator)


Phone-9810005079
Email- komtoni@yahoo.co.in
Faridabad
Shri P.R. Vashist
(Chapter Chairman)


Phone- 0129–4005551, 9810559329
Email- info@astrobhavishyajyoti.com

Uttar Pradesh

Allahabad
Dr. J.N. Mishra
(Chapter Chairman)


Phone- 9305410001
Email- drgita.astro@gmail.com
Kanpur
Shri Arun Kumar
(Chapter Chairman)


Shri Neeraj Joshi (Chapter Secretary)
Phone- 9450347452
Email- neeraj.01knp@gmail.com
Meerut
Shri Jai Shankar Sharma
(Centre Coordinator)


Phone- 9997257778
Email- shankervats@yahoo.co.in

PUNJAB

Chandigarh
Shri Anil Kaushal
(Chapter Chairman)


Phone- 9417587333
Email- anilkaushal58@gmail.com
Amritsar
Smt. Kiranjit Kaur
(Chapter Chairperson)


Phone- 0183 – 2562218, 9417488532
Email- kiranjitkaur105@gmail.com
Patiala
Shri. Gulzar Singh Sandhu
(Centre Coordinator)


Phone- 9888540830
Email- gulzarsandhu@gmail.com
Panchkula
Shri.D.B.S.Gill
(Centre Coordinator)


Phone- 9814202349
Email- cadbsgill@rediffmail.com
Ludhiana
Shri.Gurjeet Bhakhri
(Centre Coordinator)


Phone- 9988866733
Email- gurjit.bhakhri@yahoo.com
RAJASTHAN

Jaipur - I
Shri Jagdish Tiwari
(Chapter Chairman)


Phone- 9660026518
Email- ptjagdishtiwari@gmail.com
Jaipur - II
Shri Mohan Lal Sharma
(Center Co-ordinator)


Phone- 09413418358,08003369035
Email- mohanastro@hotmail.com
Alwar
Shri Rajendra Prasad Sharma
(Chapter Chairman)


Phone- 9414019264
Email- rajendra66sharma@yahoo.com
Ajmer
Smt. Sushma Divakar
(Centre Co-ordinator)


Phone- 0145–307026, 9214925494
Email- info@satishrma.com
Abu Road
Shri Murari Lal Sharma
(Centre Co-ordinator)


Phone-0144–2337246, 9828332187
Email- anilnmalviya@gmail.com
Udaipur
Dr. R. P. Sharma
(Chapter Chairman)


Phone- 9414304593
Email- dr.sharma.rp@gmail.com

ANDHRA PRADESH

Visakhapatnam
Smt. G. Kanaka Durga
(Chapter Chairperson)


Phone-9949156926
Email- durgagudipati1236@yahoo.co.in
Vijayawada
Smt. B Sushma Sundar
(Centre Coordinator)


Phone- 7093557899
Email- astrosushma8@gmail.com

TELANGANA

Secunderabad-I (Padmaraonagar)
Shri V Gopalakrishna
(Chapter Chairman)


Phone- 9866248350
Email- gkmani1948@yahoo.com
Secunderabad-II (HMV)
Shri Madhu Mangal Thakur
(Chapter Chairman)


Phone- 98494-87644
Email- madhumangal.2011@rediffmail.com
Secunderabad-III (BVB-Basheerbagh)
Shri K Venkat Ramana
(Chapter Chairman)


Phone- 9347525025
Email- kuram1968@gmail.com

MAHARASHTRA

Pune
Smt. Minal. P. Gadgil
(Chapter Chairman)


Phone- 9423561061
Email- lightminal@gmail.com

KARNATAKA

Bangalore - I
Dr. Revathi Vee Kumar
(Chapter Chairman)


Phone- 9449852025
Email- revathiveekumar@gmail.com
Bangalore-II (Malleswaram)
Dr. (Smt) Sree Srivatsa
(Chapter Chairperson)


Phone- 9901897273
Email- sree59@yahoo.com
Bangalore-III (Girinagar)
Shri K Rajendra
(Chapter Chairman)


Phone- 99005-96952
Email- rajendrak.hr@gmail.com
Mysore
Dr. Soumya Kumar
(Chapter Chairman)


Phone- 9480559845
Email- soukumar@gmail.com
Shimoga
Shri Anil Kumar
(Chapter Chairman)


Phone- 9880490365
Email- icasshimogachapter@gmail.com

TAMIL NADU

Chennai
Shri E Ramalingam
(Chapter Chairman)


Phone- 9962545632
Email- ramalingamke2003@yahoo.com

BIHAR

Patna
Smt. Anita Narain
(Chapter Chairperson)


Phone- 9334317008
Email- narain.anita@gmail.com

MADHYA PRADESH

Gwalior
Shri Pramendra Kumar Chaturvedi
(Chapter Chairman)


Phone- 9826395721, 9827220771
Email- cpramendra@yahoo.com

WEST BENGAL

Kolkata
Shri Shrikant Kajaria
(Chapter Chairman)


Phone- 9441048699
Email- icaskolkata@rediffmail.com

GUJARAT

Ahmedabad
Dr. Ravi Rao
(Center Co-ordinator)


Phone- 9825029993
Email- icasahmedabad@gmail.com
 

Jharkhand

Ranchi
Shri Kaushal Verma
(Centre Coordinator)


Phone- 7766000194
Email- kaushal.verma6@gmail.com